Categorie: Persbericht

default
Persbericht

Speciale website BIZ-project Burgh-Haamstede gelanceerd

Communicatie en informatieverschaffing aan de betrokken ondernemers zijn belangrijk bij een BIZ Project, zoals dat nu loopt voor alle kernen van Burgh-Haamstede. Daarom is nu ook een speciale projectwebsite gelanceerd t.w. www.bizburghhaamstede.nl .

Ondernemers kunnen daar, naar de laatste stand van zaken, alle informatie over het project vinden die nu bekend is. Vanuit de projectgroep zal de site telkens van nieuwe info voorzien worden. Onder de rubriek Informatie is o.a. een overzicht opgenomen van heel veel te stellen vragen over het project en de antwoorden daarop. Die Q&A geeft ook veel inzicht in de rollen van de verschillende betrokken partijen, waaronder de gemeente.

Omdat de projectgroep ook lokaal zakendoen graag wil bevorderen is de opdracht voor het maken van de website gegeven aan twee jonge ondernemers uit Burgh-Haamstede, de broers Lifino.

De projectgroep probeert op dit moment zoveel mogelijk informatie en input te verkrijgen voor het plan. Een BIZ is immers van, voor en door ondernemers.

Ondernemers worden daarom van harte aangemoedigd om met hun ideeën en voorstellen te komen. Dat kan nog tot en met vrijdag 19 augustus a.s. Zij kunnen die input leveren via het contactformulier op de website.

Persbericht

BIZ-project Burgh-Haamstede komt op stoom

Recentelijk organiseerde de BIZ Projectgroep voor Burgh-Haamstede een ondernemersbijeenkomst in Burgh. Ondanks het prachtige zonnige weer namen zo’n 50 ondernemers kennis van de opzet van het project. De bijeenkomst was vooral gericht op het informeren van alle ondernemers over wat een ‘Bedrijven Investerings Zone’, kortweg BIZ, nou precies is. Daarnaast werden ze geïnformeerd over hetgeen dit jaar nog op de rol staat m.b.t. het project en werden de ondernemers uitgedaagd om vooral mee te denken.
Na een opening van de avond door Nadja Bom als voorzitter van de OVBH en het voorstellen van de leden van de projectgroep door Niels Groenendijk, was het woord aan projectleider Wim van den Noort om toelichting te geven op het project. Hij benadrukte daarbij dat de BIZ een hulpmiddel is en geen doel op zich. ‘wel is het een hulpmiddel waar inmiddels zeer veel gemeenten in Nederland, op verzoek van ondernemers, gebruik van maken. Het project omvat alle ondernemers in Burgh-Haamstede, Burghsluis, Westenschouwen, Burgh en Haamstede. Er zijn in Nederland inmiddels ruim 400 BIZ-Zones.
Na de presentatie van de projectleider was er vooral veel ruimte voor het stellen van vragen en leveren van input. Er was sprake van een levendige discussie over de mogelijkheden. Verscheidene ondernemers gaven aan beschikbaar te zijn om taken uit te voeren in het kader van het project en om mee te denken. Daarvan gaat zeker gebruik gemaakt worden.
Wim van den Noort benadrukte met klem dat er geen sprake is van een blauwdruk voor het BIZ-Activiteitenplan. ‘We krijgen juist in deze fase graag veel input van de ondernemers over wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van Burgh-Haamstede. Dat is noodzakelijk om tot een goed plan te komen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om alle ondernemers in het najaar iets voor te leggen waar de meerderheid van de ondernemers, zowel inhoudelijk als financieel, goed mee uit de voeten kunnen. Daarom ook deze avond om goed naar elkaar te luisteren’ zo geeft Van den Noort aan.
Bij een volgende Ondernemersbijeenkomst in de avond, zal er een extra bijeenkomst worden georganiseerd in de ochtend voor de Horeca-ondernemers. Ook input vanuit deze sector is zeer welkom bij de projectgroep.
Persbericht

Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede gaat bedrijven investeringszone BIZ onderzoeken

Op basis van 1e analyses, onderzoek en gesprekken met de gemeente heeft het bestuur van de OVBH van haar leden het mandaat gekregen om, nog dit jaar, te onderzoeken of de vestiging van een zogenaamde BIZ-zone per 1 januari 2023 te realiseren is.

De gemeente stimuleert al vele jaren de vestiging van BIZ-zen op Schouwen-Duiveland en stelt ondernemers die zich op deze wijze verenigen daarvoor ook
een financiële Economische Impuls in het vooruitzicht. Inmiddels zijn er BIZ-zones voor Groot-Renesse en Zierikzee. De laatste werd zeer recent weer voor
vijf jaar verlengd, na opnieuw een positieve stemmingsuitslag onder de
betrokken ondernemers.

De activiteiten op ons eiland ontwikkelen zich volop door. Het is belangrijk dat wij voor het behartigen van de belangen in ons gebied op tijd aanhaken. Dat kan alleen als we de krachten slim bundelen en collectiviteit en solidariteit met elkaar laten zien’, zo stelt Nadja Bom, voorzitter van de OVBH.
Bestuurslid Niels Groenendijk ‘Gelukkig zien wij, nu wij de coronaperiode achter ons lijken te laten, weer extra belangstelling voor ons vereniging d.m.v. ledenaanwas, maar we vertegenwoordigen natuurlijk lang niet alle ondernemers binnen onze kern. Voor een goede uitwerking van de dorpsvisie, voor activiteiten en voor een aantrekkelijke profilering van onze kern is goede samenhang en visie nodig. De BIZ is een uitstekende basisconstructie om dat voor elkaar te krijgen, dat is inmiddels in Renesse en Zierikzee aangetoond’.
Het project is inmiddels van start gegaan met de aanstelling van Wim van den Noort als projectleider. Hij was ook de grondlegger voor de beide al draaiende zones op ons eiland. Er is een projectgroep geformeerd, waarin ook ondernemers van buiten het OVBH bestuur zijn opgenomen.
Op woensdagavond 23 juni zal voor alle ondernemers uit Burgh-Haamstede, Nieuwe-Haamstede, Westerschouwen en Burgh-Sluis een Ondernemersbijeenkomst worden gehouden in de Hervormde Kerk in Burgh. Inloop 19.00 uur en aanvang 19.30 uur. De betrokken ondernemers krijgen daarvoor nog een uitnodiging. De bijeenkomst is volgens Nadja Bom vooral bedoeld om informatie op te halen bij de ondernemers en om info te geven over de BIZ.
De periode vanaf nu tot de zomer zal vooral gebruikt worden om in gesprek te gaan met de ondernemers en te luisteren naar wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van ons gebied. In het najaar (2 e helft oktober) zal opnieuw een Ondernemersbijeenkomst worden gehouden, gevolgd door de officiele draagvlakmeting