Per 1 januari 2023 is er een BIZ Burgh-Haamstede dankzij grote steun van de ondernemers

Per 1 januari 2023 is er een BIZ Burgh-Haamstede dankzij grote steun van de ondernemer

Het BIZ-plan is gepubliceerd

Het BIZ-plan is gepubliceerd

Samen duurzaam ondernemen

Meer dan ooit is samenwerking nodig om zaken gerealiseerd te krijgen. Ook ondernemers moeten samenwerken en zorgen voor een stevige band met elkaar.

Als we b.v. denken aan de energietransitie en wat dat vraagt van ondernemers en als we stilstaan bij het vaststellen en daarna realiseren van de nieuwe dorpsvisie, dan vraagt dat om een sterke positie van het gezamenlijke bedrijfsleven. Alleen ga je (wellicht) sneller, maar samen kom je verder.

Collectiviteit & solidariteit

De ondernemersvereniging OVHB heeft gelukkig een toenemend aantal leden. Er is echter nog geen sprake van een algehele vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in Burgh, Haamstede, Nieuw-Haamstede, Westenschouwen en Burghsluis. Een BIZ is een uitstekend middel om de huidige samenwerking krachtiger en steviger te maken dan nu het geval is. Daarom heeft het bestuur van de OVBH het initiatief genomen voor het BIZ-project.

Al meer dan 400 Biz-en in Nederland

BIZ, Van, Voor en Door ondernemers

Van, voor en door ondernemers is het belangrijkste kenmerk van een BIZ (Bedrijven Investerings Zone). Het zijn immers ondernemers die een BIZ opzetten en daarna gezamenlijk het beleid en de investeringen in activiteiten, profilering en communicatie bepalen. Gemeenten zijn daarbij slechts faciliterend. Met een BIZ worden de individuele, naar draagkracht geheven BIZ-heffingen, omgezet in collectief geld binnen een stichting Ondernemersfonds.

succesvolle ervaringen in Zierikzee en Renesse

Gemeente stimuleert BIZ via Economische Impuls

De gemeente Schouwen-Duiveland kiest er al vele jaren vol overtuiging voor om het opzetten van een BIZ te stimuleren. Per kern is daarvoor een zogenaamde Economische Impuls beschikbaar.

In de praktijk zal dat inhouden dat Burgh-Haamstede per jaar een bedrag van € 40.000 gestort krijgt in het Ondernemers-fonds. Ze krijgen als gemeente daarmee geen invloed op de bestedingen en er is ook geen sprake van aanvullende voorwaarden. In alle gevallen is het bovendien zo dat de gemeente onverkort haar gemeentelijke taken voor een passende infrastructuur, groen, onderhoud en veiligheid moet blijven vervullen.

Stimulering lokaal zakendoen

Natuurlijk maken naast collectiviteit en solidariteit ook de informatie- en netwerk- functie deel uit van een nieuwe structuur met behulp van de BIZ. Elkaar kennen is een belangrijke basis voor lokaal zakendoen, waar mogelijk. En natuurlijk gaat de OVBH netwerk- en informatiebijeenkomsten organiseren om de band tussen ondernemers te vergroten.

Profilering

Profilering en positionering van het hele gebied Burgh-Haamstede is een belangrijk onderdeel van het geheel. Wie zijn wij? Hoe kijken inwoners, toeristen en buitenstaanders tegen ons aan, hoe ervaren ze een verblijf in Burgh-Haamstede en hoe kan er een profiel gekozen worden wat onderscheidend en aantrekkelijk is voor bezoekers en waarbij inwoners en ondernemers zich thuis voelen?

Laatste nieuws

Nieuws & informatie

Informatie

BIZ-PLAN BURGH-HAAMSTEDE

Beste ondernemers, Belofte maakt schuld. Op de bijeenkomst van 23 juni jl. hebben we jullie...
default
Persbericht

Speciale website BIZ-project Burgh-Haamstede gelanceerd

Communicatie en informatieverschaffing aan de betrokken ondernemers zijn belangrijk bij een...
Algemeen

Voortgang project

De projectgroep die elke twee weken overleg voert met elkaar is druk doende om het plan en...