Persbericht

BIZ-project Burgh-Haamstede komt op stoom

Recentelijk organiseerde de BIZ Projectgroep voor Burgh-Haamstede een ondernemersbijeenkomst in Burgh. Ondanks het prachtige zonnige weer namen zo’n 50 ondernemers kennis van de opzet van het project. De bijeenkomst was vooral gericht op het informeren van alle ondernemers over wat een ‘Bedrijven Investerings Zone’, kortweg BIZ, nou precies is. Daarnaast werden ze geïnformeerd over hetgeen dit jaar nog op de rol staat m.b.t. het project en werden de ondernemers uitgedaagd om vooral mee te denken.
Na een opening van de avond door Nadja Bom als voorzitter van de OVBH en het voorstellen van de leden van de projectgroep door Niels Groenendijk, was het woord aan projectleider Wim van den Noort om toelichting te geven op het project. Hij benadrukte daarbij dat de BIZ een hulpmiddel is en geen doel op zich. ‘wel is het een hulpmiddel waar inmiddels zeer veel gemeenten in Nederland, op verzoek van ondernemers, gebruik van maken. Het project omvat alle ondernemers in Burgh-Haamstede, Burghsluis, Westenschouwen, Burgh en Haamstede. Er zijn in Nederland inmiddels ruim 400 BIZ-Zones.
Na de presentatie van de projectleider was er vooral veel ruimte voor het stellen van vragen en leveren van input. Er was sprake van een levendige discussie over de mogelijkheden. Verscheidene ondernemers gaven aan beschikbaar te zijn om taken uit te voeren in het kader van het project en om mee te denken. Daarvan gaat zeker gebruik gemaakt worden.
Wim van den Noort benadrukte met klem dat er geen sprake is van een blauwdruk voor het BIZ-Activiteitenplan. ‘We krijgen juist in deze fase graag veel input van de ondernemers over wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van Burgh-Haamstede. Dat is noodzakelijk om tot een goed plan te komen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om alle ondernemers in het najaar iets voor te leggen waar de meerderheid van de ondernemers, zowel inhoudelijk als financieel, goed mee uit de voeten kunnen. Daarom ook deze avond om goed naar elkaar te luisteren’ zo geeft Van den Noort aan.
Bij een volgende Ondernemersbijeenkomst in de avond, zal er een extra bijeenkomst worden georganiseerd in de ochtend voor de Horeca-ondernemers. Ook input vanuit deze sector is zeer welkom bij de projectgroep.