Persbericht

Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede gaat bedrijven investeringszone BIZ onderzoeken

Op basis van 1e analyses, onderzoek en gesprekken met de gemeente heeft het bestuur van de OVBH van haar leden het mandaat gekregen om, nog dit jaar, te onderzoeken of de vestiging van een zogenaamde BIZ-zone per 1 januari 2023 te realiseren is.

De gemeente stimuleert al vele jaren de vestiging van BIZ-zen op Schouwen-Duiveland en stelt ondernemers die zich op deze wijze verenigen daarvoor ook
een financiële Economische Impuls in het vooruitzicht. Inmiddels zijn er BIZ-zones voor Groot-Renesse en Zierikzee. De laatste werd zeer recent weer voor
vijf jaar verlengd, na opnieuw een positieve stemmingsuitslag onder de
betrokken ondernemers.

De activiteiten op ons eiland ontwikkelen zich volop door. Het is belangrijk dat wij voor het behartigen van de belangen in ons gebied op tijd aanhaken. Dat kan alleen als we de krachten slim bundelen en collectiviteit en solidariteit met elkaar laten zien’, zo stelt Nadja Bom, voorzitter van de OVBH.
Bestuurslid Niels Groenendijk ‘Gelukkig zien wij, nu wij de coronaperiode achter ons lijken te laten, weer extra belangstelling voor ons vereniging d.m.v. ledenaanwas, maar we vertegenwoordigen natuurlijk lang niet alle ondernemers binnen onze kern. Voor een goede uitwerking van de dorpsvisie, voor activiteiten en voor een aantrekkelijke profilering van onze kern is goede samenhang en visie nodig. De BIZ is een uitstekende basisconstructie om dat voor elkaar te krijgen, dat is inmiddels in Renesse en Zierikzee aangetoond’.
Het project is inmiddels van start gegaan met de aanstelling van Wim van den Noort als projectleider. Hij was ook de grondlegger voor de beide al draaiende zones op ons eiland. Er is een projectgroep geformeerd, waarin ook ondernemers van buiten het OVBH bestuur zijn opgenomen.
Op woensdagavond 23 juni zal voor alle ondernemers uit Burgh-Haamstede, Nieuwe-Haamstede, Westerschouwen en Burgh-Sluis een Ondernemersbijeenkomst worden gehouden in de Hervormde Kerk in Burgh. Inloop 19.00 uur en aanvang 19.30 uur. De betrokken ondernemers krijgen daarvoor nog een uitnodiging. De bijeenkomst is volgens Nadja Bom vooral bedoeld om informatie op te halen bij de ondernemers en om info te geven over de BIZ.
De periode vanaf nu tot de zomer zal vooral gebruikt worden om in gesprek te gaan met de ondernemers en te luisteren naar wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van ons gebied. In het najaar (2 e helft oktober) zal opnieuw een Ondernemersbijeenkomst worden gehouden, gevolgd door de officiele draagvlakmeting