Informatie

BIZ-PLAN BURGH-HAAMSTEDE

Beste ondernemers,
 
Belofte maakt schuld. Op de bijeenkomst van 23 juni jl. hebben we jullie toegezegd om rondom deze datum het concept van het BIZ-plan beschikbaar te maken voor jullie. Die belofte doen we natuurlijk graag gestand. Bijgaand treffen jullie het aan.
Een paar kanttekeningen:
 
1. Het is en blijft een concept waaraan nog geschaafd wordt. De kans dat er nog fundamentele aanpassingen komen, b.v. bij de concept heffingsstaffel, is echter klein.
2. Het BIZ-plan en alle bijbehorende stukken zal op 12 september, conform plan, worden aangeboden aan het college van B&W van de gemeente.
3. Het definitieve plan met nadere toelichtingen zal nog voor de start van de formele stemming toegelicht worden op een nieuwe ondernemersbijeenkomst die gehouden zal worden op maandagavond 17 oktober. Noteer vast die datum.
4. Samen met de stemkaart ontvangen jullie allemaal 2e helft oktober een informatiepakket, waarin de kern nog eens kort zal worden toegelicht.