Algemeen

Voortgang project

De projectgroep die elke twee weken overleg voert met elkaar is druk doende om het plan en alles wat daartoe behoort vorm te geven. Zij doen dat mede op basis van de input die ze krijgen van jullie als ondernemers.
Eind augustus zal de projectgroep het concept voor het Activiteitenplan BIZ op deze website plaatsen, zodat alle ondernemers er kennis van kunnen nemen. Tot en met vrijdag 19 augustus is het mogelijk om input te leveren. Maak daar gebruik van door het invullen van het contactformulier op deze website of stuur rechtstreeks een bericht aan de projectleider.
Half september moeten de stukken aangeleverd worden aan het college van B&W voor het doorlopen van het gemeentelijke proces m.b.t. de verordening.